گواهینامه  SSL برای دامنه ir و دامنه های بین المللی نظیر com - net - org و...

 

گواهینامه Positive-SSL

تعداد Reissue: نامحدود

صادره از: آمریکا

تعداد دامنه: یک دامنه

زمان صدور: 1 ساعت

پشتیبانی از دامنه ir: خیر

پشتیبانی از ساب دامین: خیر

نیاز به مدارک: ندارد

پشتیبانی 24 ساعته

نصب و راه اندازی رایگان

سالیانه: 90 هزار تومان

گواهینامه SSL شخصی

تعداد Reissue: نامحدود

صادره از: لهستان

تعداد دامنه: یک دامنه

زمان صدور: 1 ساعت

پشتیبانی از دامنه ir: بله

پشتیبانی از ساب دامین: خیر

نیاز به مدارک: ندارد

پشتیبانی 24 ساعته

نصب و راه اندازی رایگان

سالیانه: 150 هزار تومان

گواهینامه Wildcard-SSL

تعداد Reissue: نامحدود

صادره از: لهستان

تعداد دامنه: یک دامنه

زمان صدور: 1 ساعت

پشتیبانی از دامنه ir: بله

پشتیبانی از ساب دامین: بله

نیاز به مدارک: ندارد

پشتیبانی 24 ساعته

نصب و راه اندازی رایگان

سالیانه: 350 هزار تومان